Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan Protokoll Älg-info

 Älgobs   Tilldelade/fällda älgar   Tandsnitt ålder Avskjutning tidigare år

Så här går älg-obs inventeringen till.

Älg OBS

 

Spillningsinventering vinterstam


Förslagen avskjutning 2017

 

Enligt OBS, inventering, trafik och övrig dödlighet, totalt att fälla 45 älgar

 

Styrelsens förslag till Jakttid och Avskjutning för 2017

14 Hondjur, 13 Tjurar, 18 kalv

Avlysning till respektive kvot, tjur kontra hondjur, är fylld.

Alla lag har en kalv tills kvoten är fylld

All kalvar är lovliga från jaktens början

Inga taggrestriktioner

 

Förslag

Att styrelsen kan dela ut ej skjutna kalvar i område där få älgar fällts eller där populationen är hög.

Avstämning efter 17 December.

Styrelsen ges också mandat att justera antalet kalvar baserat på älgobsen.

 

Jaktstart 20 Oktober 2017

Vuxen lovlig till och med den 17 December 2017

Kalvar till och med 31 Januari 2018

Syn av fälld älg göres

 

Motion

Inga motioner har inkommit

 

Tjurfördelning

Max två tjurar i rad per respektive lag rullar från 2015.

 

Spillnings inventering, rensa era rutor, Veckorna 39 till 40.

Vi behöver utföra rådjursinventering också.