Viske älgskötselområde

Fällhorn hittade i Stråvalla 2011-01-20

Trygg-Aelg.jpg

Foto: Jan-Åke B.       Trygg Älg

Stig-N.jpg

Skytt: Stig Nilsson

Andreas-Gunnarsson.JPG

Skytt : Andreas Gunnarsson.