Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan Protokoll Älg-info

 Älgobs   Tilldelade/fällda älgar   Tandsnitt ålder  Avskjutning tidigare år

Jaktlag 2021 Jaktledare Kontaktperson Areal Ackumulerad  Tilldelning vuxna Tjur Taggar år vikt Ko/kviga År vikt kvig kalv Vikt kvigkalv tjur kalv Vikt tjurkalv Datum uppdatering
1. Hästhagens Jaktlag
Per Bengtrsson
Johan Werdelin 314,5 495,7 0                        
2 Ulvatorps/Råryds Anders Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 643 2035 1         1 3 170         30/10
3 Claes-Göran Börjesson Claes-Göran Börjesson Magnus Dragstedt 373,5 422 0                        
4 Bengt Rönnbom Bengt Rönnbom Nicklas Thörnberg 550 927,5 0               1 30     7/12
5 Leif Gustavsson Leif Gustavsson                      Johan Lundberg 1096 2045,5 1 1 udda 12 5 205           1 45 22/10-24/10
6 Glenn Johansson Glenn Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 379 1538 0                        
7 Gunnar Karlsson Gunnar Karlsson Owe Johansson 471 547 0                        
8 Lennart Erikssson
Lennart Eriksson
Owe Johansson 548,2 803,5 0                        
9 Håkan Carlsson Håkan Carlsson Magnus Dragstedt 220 1550 0                        
10 Mats Johansson Mats Johansson Owe Johansson 445,73 1931,42 0                        
11 Bengt-Ove Gunnarsson
Bengt - Ove Gunnarsson
Bengt-Ove Gunnarsson 322,2 1303,9 0                        
12 Johan Werdelin Johan Werdelin Johan Werdelin 353 1425 0                        
13 Ove Martinsson Ove Martinsson Owe Johansson 348 1952 0               1 63     8/1
14 Kajebergs Jaktlag Mats Edvinsson Owe Johansson 954,1 2365,2 1         1 2 122         30/10
15 Morgan Gunnarsson Morgan Gunnarsson Daniel Gunnarsson 164,46 1229,12 0                        
16 J-Å Bartholdsson Jan-Åke Bartholdsson Magnus Dragstedt 1050,9 1420 0                        
17 Lingome Jaktlag
Anders Berntsson
Magnus Dragstedt 521 2364 1                        
18 Börje Johansson Börje Johansson Magnus Dragstedt 454 2039 1 1 6 4 180               22/10
19 Ambjörntorps/Sunvära Daniel Gunnarsson Daniel Gunnarsson 1373,6 2888,8 1         1 3 140         7/11
20 Magnus Dragstedt Magnus Dragstedt Magnus Dragstedt 1147,6 1601 0               1 72     26/12
21 Erling Brag Erling Brag Magnus Dragstedt 302,4 305,1 0                        
22 Stråvalla jaktlag
Lars Andersson
Daniel Gunnarsson 950,7 2258 1         1 4 155 1 45     6/11
23 Kjell Längefors Erland Johansson Daniel Gunnarsson 316 1410 0                        
24 Jan-Inge Johansson Jan-inge  Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 32 602 0                        
25 Bo Dahlberg Bo Dahlberg Johan Lundberg 799 2404 1 1 6 5 200               22/10
26Stig Gunnarsson Stig Gunnarsson Daniel Gunnarsson 148 1297 0                        
27 Skjutbanan Morgan Gunnarsson Daniel Gunnarsson 323 646 0                        
28 Henrik Falk Henrik Falk Owe Johansson 203 1733 0                        
29 Vägryds Grimmared Johan Gunnarsson Johan Werdelin 667,1 3341 1 1 7   200           1 40 22/10-30/10
30 Peter Olofsson Peter Olofsson Daniel Gunnarsson 73 745 0                        
      0 0 0                        
32Christian Hjandeborn Lars Eriksson Owe Johansson 484,5 1169,5 0                   1 60 4/12
33Kenny Lundby Kenny Lundby Bengt-Ove Gunnarsson 519,5 870,5 0                        
34 Bert Rydell
Bert Rydell
Christer Wallared 916,5 1057,8 0                        
35 Patrik Kristoffersson Patrik Kristoffersson Bengt-Ove Gunnarsson 52,34 736,72 0                        
36 Bernt Henriksson Bernt Henriksson           Ö               Magnus Dragstedt 707,2 707,48 0                        
37Drareds Jaktlag  Glenn Nilsson Johan Werdelin 656 867,5 0                        
38 Stamnareds Jaktlag Christer Wallared Christer Wallared 677,38 1007,52 0                        
39 Östra Derome Jakt
Göran Bengtsson
Christer Wallared 960 2635,7 1 1 2 1 123               23/10
40 peter Antonsson Peter Antonsson Peter Antonsson 576,73 1206,85 0                   1 78 9/1
41 Göran Karlsson Göran Karlsson Peter Antonsson 248 1708 0                        
      0 0 0                        
43 Valinge Norra jaktlag
Ove Svensson
Peter Antonsson 612,8 459 0                        
44 Sivert Semborn Valinge Sivert Semborn  Peter Antonsson 632,6 1022,4 0                        
        0 0                        
46 Robert Henriksson Robert Henriksson Magnus Dragstedt 1380,9 3029,8 1         1 2 145         30/10
      0 0 0                        
      0 0 0                        
49 Niklas Möller
Niklas Möller
Peter Antonsson 860,91 1232,91 0                        
50  Roger Andersson Roger Andersson Peter Antonsson 57 525 0                        
51 Kråkarps jaktlag 
Martin karlsson
Peter Antonsson 502,71 1888,71 0                        
52 Alf Lind Alf Lind Johan Werdelin 130 1300 0                        
53.Åsbro Jaktlag
Anders Eriksson
Magnus Dragstedt 1438,7 1812,14 0                        
54.Äckregårdens Jaktlag
Sigvard Svensson
Bengt-Ove Gunnarsson 104 1040 0                        
55.Erik Göransson Erik Göransson Johan Werdelin 233,5 1566,5 0               1 27     24/10
56.Stengårdshults jaktlag
Lars-Erik Svensson
Bengt-Ove Gunnarsson 215,3 1450,2 0                        
57.Gunnestorps Jaktlag
Martin Fäxmark
Peter Antonsson 329,5 1818 0                        
58.Bertil Abrahamsson Bertil Abrahamsson Christer Wallared 283,4 1967,8 1 1 4 3 170               24/10
59.Getaryggens Jaktlag
Tommy Svedeberg
Johan Werdelin 207,6 1269 0                        
60.Biareds Jaktlag
Nicklas Thörnberg
Nicklas Thörnberg 1237,6 2117,1 1         1 2 88 1 43     30/10_05/12
61.Röstorps Jaktlag
Peter Georgsson
Nicklas Thörnberg 681,5 1353,5 0                        
62.Idalas Jaktlag
Per Johansson
Nicklas Thörnberg 1142 2812 1 1 6 5 214       1 75     22/10
63.Stuvs Jaktlag
Bengt Martinsson
Nicklas Thörnberg 339 1375 0                        
64.Boatorps Jaktlag
Erik Andersson
Nicklas Thörnberg 631,6 1384,7 0                   1 46 13/11
65.Stockareds Jaktlag
Anders Berntsson
Nicklas Thörnberg 540,5 1318 0               1 47     30/10
66.Karshults Jaktlag
Göran Stigsson
Nicklas Thörnberg 356 1599 0               1 36     12/12
67. Lia Jaktlag
Morgan Leding
Nicklas Thörnberg 313 442,5 0                        
68.Högens Jaktlag
David Johansson
Nicklas Thörnberg 527,9 751,8 0                   1 43 11/12
69.Stättared Jaktlag
Lennart Andersson
Nicklas Thörnberg 151 1058 0                        
70.Utmaderna
Ingemar Johansson
Nicklas Thörnberg 63 960 0                        
            7       6     9   6    
Tilldelade djur 7 7 14
Kvarvarande djur 2021       0       1     -1
Tjur ko/kviga kvig kalv tjur kalv
Medelvikt       185       137     49   52
Medelålder       3,29       2,67