Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan Protokoll Älg-info

 Älgobs   Tilldelade/fällda älgar   Tandsnitt ålder  Avskjutning tidigare år

Jakttid älg vuxen 21/10 2022 – 18/12 2022

Jakttid älgkalv 21/10 2022 – 15/1 2023

Max två älgtjurar i rad sedan ska ett hondjur fällas

Älg tjur/ko/kalv tills kvoten är fylld

Fällda djur rapportera skyndsamt till kontaktperson

(Om ni klickar på laget kommer förhoppningsvis bild på fäld älg upp)

Jaktlag 2022 Jaktledare Kontaktperson Areal Ackumulerad  Tilldelning vuxna Tjur Taggar år vikt Ko/kviga År vikt kvig kalv Vikt kvigkalv tjur kalv Vikt tjurkalv Datum uppdatering
1. Hästhagens Jaktlag
Per Bengtrsson
Johan Werdelin 314,5 810,2 0                        
2 Ulvatorps/Råryds Anders Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 643 725 0                        
3 Claes-Göran Börjesson Claes-Göran Börjesson Magnus Dragstedt 267 689 0                        
4 Bengt Rönnbom Bengt Rönnbom Daniel Gunnarsson 550 1477,5 0                        
5 Leif Gustavsson Leif Gustavsson                      Johan Lundberg 1096 1188,5 0                        
6 Glenn Johansson Glenn Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 379 1917 0                        
7 Gunnar Karlsson Gunnar Karlsson Owe Johansson 471 1018 0                        
8 Lennart Erikssson
Lennart Eriksson
Owe Johansson 591,7 1395,2 0                        
9 Håkan Carlsson Håkan Carlsson Magnus Dragstedt 220 1770 0                        
10 Mats Johansson Mats Johansson Owe Johansson 445,73 2377,15 1 1 Udda 6 4 165               2022-10-21
11 Bengt-Ove Gunnarsson
Bengt - Ove Gunnarsson
Bengt-Ove Gunnarsson 322,2 1626,1 0                        
12 Johan Werdelin Johan Werdelin Johan Werdelin 353 1778 0                        
13 Ove Martinsson Ove Martinsson Owe Johansson 348 2300 1 1 Udda 4 2 160               2022-10-22
14 Kajebergs Jaktlag Mats Edvinsson Owe Johansson 954,1 1366,3 0                        
15 Morgan Gunnarsson Morgan Gunnarsson Daniel Gunnarsson 164,46 1393,58 0                        
16 Källstorp Jonas Enarsson Magnus Dragstedt 1050,9 2470,9 1                        
17 Lingome Jaktlag
Anders Berntsson
Magnus Dragstedt 521 932 0                        
18 Börje Johansson Börje Johansson Magnus Dragstedt 454 540 0                        
19 Ambjörntorps/Sunvära Daniel Gunnarsson Daniel Gunnarsson 1373,6 2309,4 1         1 2 140     1 40 2022-10-29, 2022-11-26
20 Magnus Dragstedt Magnus Dragstedt Magnus Dragstedt 1147,6 2748,6 1         1 2 142 1 32     2022-10-21, 2022-11-16
21 Erling Brag Erling Brag Magnus Dragstedt 302,4 607,5 0                        
22 Stråvalla jaktlag
Lars Andersson
Daniel Gunnarsson 950,7 1255,7 0                        
23 Kjell Längefors Erland Johansson Daniel Gunnarsson 316 1726 0                        
24 Jan-Inge Johansson Jan-inge  Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 32 634 0                        
25 Bo Dahlberg Bo Dahlberg Johan Lundberg 799 1250 0                        
26Stig Gunnarsson Stig Gunnarsson Daniel Gunnarsson 148 1445 0                        
27 Skjutbanan Morgan Gunnarsson Daniel Gunnarsson 323 969 0                        
28 Henrik Falk Henrik Falk Owe Johansson 203 1936 0                        
29 Vägryds Grimmared Johan Gunnarsson Johan Werdelin 667,1 2055,1 0               1 35     2022-12-26
30 Peter Olofsson Peter Olofsson Daniel Gunnarsson 73 818 0                        
      0 0 0                        
32Christian Hjandeborn Lars Eriksson Owe Johansson 484,5 1654 0                   1 48 2022-10-29
33 Bengt Emilsson Bengt Emilsson Bengt-Ove Gunnarsson 519,5 1390 0                        
34 Bert Rydell Bert Rydell Christer Wallared 916,5 1974,3 0                        
35 Patrik Kristoffersson Patrik Kristoffersson Bengt-Ove Gunnarsson 52,34 789,06 0                        
36 Bernt Henriksson Bernt Henriksson           Ö               Magnus Dragstedt 667,2 1374,68 0                        
37Drareds Jaktlag  Glenn Nilsson Johan Werdelin 656 1523,5 0                        
38 Stamnareds Jaktlag Christer Wallared Christer Wallared 677,38 1684,9 0                        
39 Östra Derome Jakt
Göran Bengtsson
Christer Wallared 960 1642,7 0                        
40 peter Antonsson Peter Antonsson Peter Antonsson 576,73 1783,58 0                        
41 Göran Karlsson Göran Karlsson Peter Antonsson 248 1956 0                        
      0 0 0                        
43 Valinge Norra jaktlag
Ove Svensson
Peter Antonsson 612,8 1330,3 0                        
44 Sivert Semborn Valinge Sivert Semborn  Peter Antonsson 632,6 1655 0                        
        0 0                        
46 Robert Henriksson Robert Henriksson Magnus Dragstedt 1420,9 2497,7 1 1 Udda12 5 220               2022-10-21
      0 0 0                        
      0 0 0                        
49 Niklas Möller
Niklas Möller
Peter Antonsson 860,91 2093,82 0                        
50  Roger Andersson Roger Andersson Peter Antonsson 57 582 0                        
51 Kråkarps jaktlag 
Martin karlsson
Peter Antonsson 432,32 2321,03 1                        
52                                  
53.Åsbro Jaktlag
Anders Eriksson
Magnus Dragstedt 1438,7 3250,84 1 1 4 3 205               2022-10-22
54.Äckregårdens Jaktlag
Sigvard Svensson
Bengt-Ove Gunnarsson 104 1144 0                        
55.Erik Göransson Erik Göransson Johan Werdelin 233,5 1800 0                        
56.Stengårdshults jaktlag
Lars-Erik Svensson
Bengt-Ove Gunnarsson 215,3 1665,5 0                        
57.Gunnestorps Jaktlag
Martin Fäxmark
Peter Antonsson 329,5 2147,5 1                        
58.Bertil Abrahamsson Bertil Abrahamsson Christer Wallared 245,4 260,2 0                        
59.Getaryggens Jaktlag
Tommy Svedeberg
Johan Werdelin 207,6 1476,6 0               1 48     2022-10-22
60.Biareds Jaktlag
Nicklas Thörnberg
Nicklas Thörnberg 1237,6 1401,7 0               1 30     2022-12-26
61.Röstorps Jaktlag
Peter Georgsson
Nicklas Thörnberg 681,5 2035 0                   1 48 2022-12-03
62.Idalas Jaktlag
Per Johansson
Nicklas Thörnberg 1300 2159 1         1 3 150     1 50 2022-11-27/2022-12-10
63.Stuvs Jaktlag
Bengt Martinsson
Nicklas Thörnberg 339 1714 0                        
64.Boatorps Jaktlag Anders Gunnarsson Nicklas Thörnberg 694,6 2121,3 1 1 16 5 260       1 72     2022-10-21/23
65.Stockareds Jaktlag
Anders Berntsson
Nicklas Thörnberg 540,5 1858,5 0               1 59     2022-11-26
66.Karshults Jaktlag Victor Hjerpe Nicklas Thörnberg 200 1799 0                        
67. Lia Jaktlag
Morgan Leding
Nicklas Thörnberg 313 755,5 0                        
68.Högens Jaktlag
David Johansson
Nicklas Thörnberg 527,9 1279,7 0               1 28     2022-11-12
69.Stättared Jaktlag
Lennart Andersson
Nicklas Thörnberg 151 1209 0                        
70.Utmaderna
Ingemar Johansson
Nicklas Thörnberg 63 1023 0                        
          11 5       3     7   4    
Tilldelade djur 5 6 11
Kvarvarande djur 2022       0       3     0
Tjur ko/kviga kvig kalv tjur kalv
Medelvikt       202       144     43   47
Medelålder       3,80       2,17