Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan Protokoll Älg-info

 Älgobs   Tilldelade/fällda älgar   Tandsnitt ålder  Avskjutning tidigare år

Jakttid älg vuxen 21/10 2022 – 18/12 2022

Jakttid älgkalv 21/10 2022 – 15/1 2023

Max två älgtjurar i rad sedan ska ett hondjur fällas

Älg tjur/ko/kalv tills kvoten är fylld

Fällda djur rapportera skyndsamt till kontaktperson

Jaktlag 2022 Jaktledare Kontaktperson Areal Ackumulerad  Tilldelning vuxna Tjur Taggar år vikt Ko/kviga År vikt kvig kalv Vikt kvigkalv tjur kalv Vikt tjurkalv Datum uppdatering
1. Hästhagens Jaktlag
Per Bengtrsson
Johan Werdelin 314,5 810,2 0                        
2 Ulvatorps/Råryds Anders Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 643 725 0                        
3 Claes-Göran Börjesson Claes-Göran Börjesson Magnus Dragstedt 267 689 0                        
4 Bengt Rönnbom Bengt Rönnbom Daniel Gunnarsson 550 1477,5 0                        
5 Leif Gustavsson Leif Gustavsson                      Johan Lundberg 1096 1188,5 0                        
6 Glenn Johansson Glenn Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 379 1917 0                        
7 Gunnar Karlsson Gunnar Karlsson Owe Johansson 471 1018 0                        
8 Lennart Erikssson
Lennart Eriksson
Owe Johansson 591,7 1395,2 0                        
9 Håkan Carlsson Håkan Carlsson Magnus Dragstedt 220 1770 0                        
10 Mats Johansson Mats Johansson Owe Johansson 445,73 2377,15 1                        
11 Bengt-Ove Gunnarsson
Bengt - Ove Gunnarsson
Bengt-Ove Gunnarsson 322,2 1626,1 0                        
12 Johan Werdelin Johan Werdelin Johan Werdelin 353 1778 0                        
13 Ove Martinsson Ove Martinsson Owe Johansson 348 2300 1                        
14 Kajebergs Jaktlag Mats Edvinsson Owe Johansson 954,1 1366,3 0                        
15 Morgan Gunnarsson Morgan Gunnarsson Daniel Gunnarsson 164,46 1393,58 0                        
16 Källstorp Jonas Enarsson Magnus Dragstedt 1050,9 2470,9 1                        
17 Lingome Jaktlag
Anders Berntsson
Magnus Dragstedt 521 932 0                        
18 Börje Johansson Börje Johansson Magnus Dragstedt 454 540 0                        
19 Ambjörntorps/Sunvära Daniel Gunnarsson Daniel Gunnarsson 1373,6 2309,4 1                        
20 Magnus Dragstedt Magnus Dragstedt Magnus Dragstedt 1147,6 2748,6 1                        
21 Erling Brag Erling Brag Magnus Dragstedt 302,4 607,5 0                        
22 Stråvalla jaktlag
Lars Andersson
Daniel Gunnarsson 950,7 1255,7 0                        
23 Kjell Längefors Erland Johansson Daniel Gunnarsson 316 1726 0                        
24 Jan-Inge Johansson Jan-inge  Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 32 634 0                        
25 Bo Dahlberg Bo Dahlberg Johan Lundberg 799 1250 0                        
26Stig Gunnarsson Stig Gunnarsson Daniel Gunnarsson 148 1445 0                        
27 Skjutbanan Morgan Gunnarsson Daniel Gunnarsson 323 969 0                        
28 Henrik Falk Henrik Falk Owe Johansson 203 1936 0                        
29 Vägruds Grimmared Johan Gunnarsson Johan Werdelin 667,1 2055,1 0                        
30 Peter Olofsson Peter Olofsson Daniel Gunnarsson 73 818 0                        
      0 0 0                        
32Christian Hjandeborn Lars Eriksson Owe Johansson 484,5 1654 0                        
33Kenny Lundby Kenny Lundby Bengt-Ove Gunnarsson 519,5 1390 0                        
34 Bert Rydell
Bert Rydell
Christer Wallared 916,5 1974,3 0                        
35 Patrik Kristoffersson Patrik Kristoffersson Bengt-Ove Gunnarsson 52,34 789,06 0                        
36 Bernt Henriksson Bernt Henriksson           Ö               Magnus Dragstedt 667,2 1374,68 0                        
37Drareds Jaktlag  Glenn Nilsson Johan Werdelin 656 1523,5 0                        
38 Stamnareds Jaktlag Christer Wallared Christer Wallared 677,38 1684,9 0                        
39 Östra Derome Jakt
Göran Bengtsson
Christer Wallared 960 1642,7 0                        
40 peter Antonsson Peter Antonsson Peter Antonsson 576,73 1783,58 0                        
41 Göran Karlsson Göran Karlsson Peter Antonsson 248 1956 0                        
      0 0 0                        
43 Valinge Norra jaktlag
Ove Svensson
Peter Antonsson 612,8 1330,3 0                        
44 Sivert Semborn Valinge Sivert Semborn  Peter Antonsson 632,6 1655 0                        
        0 0                        
46 Robert Henriksson Robert Henriksson Magnus Dragstedt 1420,9 2497,7 1                        
      0 0 0                        
      0 0 0                        
49 Niklas Möller
Niklas Möller
Peter Antonsson 860,91 2093,82 0                        
50  Roger Andersson Roger Andersson Peter Antonsson 57 582 0                        
51 Kråkarps jaktlag 
Martin karlsson
Peter Antonsson 432,32 2321,03 1                        
52                                  
53.Åsbro Jaktlag
Anders Eriksson
Magnus Dragstedt 1438,7 3250,84 1                        
54.Äckregårdens Jaktlag
Sigvard Svensson
Bengt-Ove Gunnarsson 104 1144 0                        
55.Erik Göransson Erik Göransson Johan Werdelin 233,5 1800 0                        
56.Stengårdshults jaktlag
Lars-Erik Svensson
Bengt-Ove Gunnarsson 215,3 1665,5 0                        
57.Gunnestorps Jaktlag
Martin Fäxmark
Peter Antonsson 329,5 2147,5 1                        
58.Bertil Abrahamsson Bertil Abrahamsson Christer Wallared 245,4 260,2 0                        
59.Getaryggens Jaktlag
Tommy Svedeberg
Johan Werdelin 207,6 1476,6 0                        
60.Biareds Jaktlag
Nicklas Thörnberg
Nicklas Thörnberg 1237,6 1401,7 0                        
61.Röstorps Jaktlag
Peter Georgsson
Nicklas Thörnberg 681,5 2035 0                        
62.Idalas Jaktlag
Per Johansson
Nicklas Thörnberg 1300 2159 1                        
63.Stuvs Jaktlag
Bengt Martinsson
Nicklas Thörnberg 339 1714 0                        
64.Boatorps Jaktlag Anders Gunnarsson Nicklas Thörnberg 694,6 2121,3 1                        
65.Stockareds Jaktlag
Anders Berntsson
Nicklas Thörnberg 540,5 1858,5 0                        
66.Karshults Jaktlag Victor Hjerpe Nicklas Thörnberg 200 1799 0                        
67. Lia Jaktlag
Morgan Leding
Nicklas Thörnberg 313 755,5 0                        
68.Högens Jaktlag
David Johansson
Nicklas Thörnberg 527,9 1279,7 0                        
69.Stättared Jaktlag
Lennart Andersson
Nicklas Thörnberg 151 1209 0                        
70.Utmaderna
Ingemar Johansson
Nicklas Thörnberg 63 1023 0                        
          11 0       0     0   0    
Tilldelade djur 5 6 11
Kvarvarande djur 2022       5       6     11
Tjur ko/kviga kvig kalv tjur kalv
Medelvikt       #######       #######     #######   #######
Medelålder       #######       #######