Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan Protokoll Älg-info 

Vildsvinsförvaltning Viske

På vår Jaktledarträff som vi hade 5/4 2016, togs det upp hur vi skulle försöka förvalta vildsvinen som har börjat etablera sig i vårt ÄSKO. Rekommendationen är att från 1 Maj och till dess att största delen av skörden är bärgad. (D.v.s. från slutet av augusti till början av september.) Under den tiden jagar vi dem bara på odlad åkermark och inte på åtel eller i skog med hund vilket stör vildsvinen. Förvaltningen går ut på att vildsvinen skall få vara ifred i skogen under odlingssäsongen, därigenom försöker vi hålla dem borta från odlad mark.

Utanför ovan nämnda tidsram så jagas vildsvinen enligt jakttabellen.

Om det är det någon som har problem med vildsvinen så finns det personer som kan vara behjälpliga.

 

OBS att vi i styrelsen bara förmedlar kontakten och tar inget ansvar för insatsen (försäkringar osv) detta får var och en komma överrens om sinsemellan.

Info om vildsvin:

Så förökar sig vildsvin.