Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan Protokoll Älg-info

Välkommen till Viske Älg- och kronskötselområdes hemsida.

Aelgen.jpg 

Fällda Tjurar, Hondjur och kalv se Älg-info/Tilldelade/fällda älgar

Fällt Kronvilt. STOPP PÅ KAPITALHJORT OCH HIND

"OBS hemsidan är endast för information, kontaktpersoner ska medela angående om det är jaktstopp på något djur"

Man vill undersöka förekomsten av magparasiter i älgkalvar. Om ni villbidra vore det mycket bra men inget krav.

Det finns indikationer på att älgkalvar i viss omfattning är påverkade och bärare av inälvsparasiter. För att göra en första kartläggning över omfattningen vill Jägareförbundet Halland, Östra älgförvaltningsområdet (ÄFO) uppmanar er att samla in och dokumentera förekomsten av inälvsmask hos älgkalvar, skjutna under jaktsäsongen 2022/2023.

När kalven är urtagen, skär 2 - 3 längsgående snitt i tunntarmen. Innehållet ska vara som vattning spenat med millimeterstora växtdelar. Efter 10 - 15 minuter börjar sedan parasiterna röra på sig och går då att upptäcka. De är vanligen ljusa och påminner om spaghetti. Ibland kan man behöva pilla lite med fingrarna för att hitta maskarna. Mängd kan variera stort, från rikligt till få i antal.

Dokumentera gärna förekomst av parasiter med mobilkameran samt ta en bild på den ifyllda blanketten. Skicka till kretshylte@jagareforbundethalland.se så snart som möjligt efter att kalven är fälld.

NYA UPPDATERINGAR

Älgskötselplan 2021-09-08

Traktinventering 2019-04-03

Tilldelade/fällda älgar 2023-01-17 (vikt älgkalv lag 29)

Fallvilt se Information 2022-12-19

Länk till viltkaserare under Information 2017-05-10

Blanketter 2022-09-09

Älgobs 2018-08-08 (Dokument o hur man skall fylla i älg-obs)

Protokoll uppdaterat 2022-12-26

Bilder på älgar uppdaterat 2020-11-08

Kronvilt 2022-11-12

Webbansvarig Bert Rydell, E-post bert.rydell@telia.com