Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan Protokoll Älg-info

Välkommen till Viske Älgskötselområdes hemsida.

Aelgen.jpg 

Fällda Tjurar, Hondjur och kalv se Älg-info/Tilldelade/fällda älgar

NYA UPPDATERINGAR

Traktinventering 2019-04-03

Tilldelade/fällda älgar 2021-02-09 (vikter)

Fallvilt se Information 2020-11-29

Information 2019-12-29 (Konkurens om föda)

Länk till viltkaserare under Information 2017-05-10

Blanketter 2017-08-24

Älgobs 2018-08-08 (Dokument o hur man skall fylla i älg-obs)

Protokoll uppdaterat 2020-12-20

Bilder på älgar uppdaterat 2020-11-08 (Bilder på Björkholmsjaktlag

Webbansvarig Bert Rydell, E-post bert.rydell@telia.co