Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan Protokoll Älg-info

 Älgobs   Tilldelade/fällda älgar   Tandsnitt ålder  Avskjutning tidigare år

2019 Jaktledare Kontaktperson Areal Ackumulerad  Tilldelning vuxna Tjur Taggar år vikt Ko/kviga År vikt kvig kalv Vikt kvigkalv tjur kalv Vikt tjurkalv Datum uppdatering
1. Hästhagens Jaktlag Per Bengtrsson Johan Werdelin 314,5 1710,2 0                        
2 Ulvatorps/Råryds Ingvar Åkesson Bengt-Ove Gunnarsson 643 749 0                        
3 Claes-Göran Börjesson Claes-Göran Börjesson Magnus Dragstedt 353,5 1518,5 0                        
4 Bengt Rönnbom Bengt Rönnbom Nicklas Thörnberg 550 1671 0                        
5 Leif Gustavsson Leif Gustavsson                      Johan Lundberg 1096 1697 0                        
6 Glenn Johansson Glenn Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 379 780 0                        
7 Gunnar Karlsson Gunnar Karlsson Owe Johansson 471 1448,5 0                        
8 Lennart Erikssson Lennart Eriksson Owe Johansson 568,2 1550,6 0                        
9 Håkan Carlsson Håkan Carlsson Magnus Dragstedt 220 1110 0                        
10 Mats Johansson Mats Johansson Owe Johansson 445,73 1039,96 0                        
11 Bengt-Ove Gunnarsson Bengt - Ove Gunnarsson Bengt-Ove Gunnarsson 322,2 659,5 0                        
12 Johan Werdelin Johan Werdelin Johan Werdelin 353 719 0                        
13 Ove Martinsson Ove Martinsson Owe Johansson 348 1256 0                        
14 Kajebergs Jaktlag Mats Edvinsson Owe Johansson 954,1 2292 1 1 2 1 115               2019-11-17
15 Morgan Gunnarsson Morgan Gunnarsson Lars Andersson 218,7 884,2 0                   1 67 2019-10-26
16 J-Å Bartholdsson Jan-Åke Bartholdsson Magnus Dragstedt 1086,9 1161,7 0                        
17 Lingome Jaktlag Anders Berntsson Magnus Dragstedt 521 1322 0                        
18 Börje Johansson Börje Johansson Magnus Dragstedt 454 1131 0                        
19 Ambjörntorps/Sunvära Stig Nilsson Lars Andersson 1373,6 1976,6 1               1 42     2019-12-21 (Bytt vuxen mot kalv)
20 Magnus Dragstedt Magnus Dragstedt Magnus Dragstedt 1147,6 1149,3 0                        
21 Erling Brag Erling Brag Magnus Dragstedt 302,4 1543,8 0                        
22 Stråvalla jaktlag Lars Andersson Lars Andersson 950,7 2191,6 1 1 11 4 207       1 30     2019-10-26/kalv 2019-11-03
23 Erland Johansson Erland Johansson Lars Andersson 316 778 0                        
24 Jan-Inge Johansson Jan-inge  Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 32 538 0                        
25 Bo Dahlberg Bo Dahlberg Johan Lundberg 799 806 0                        
26Stig Gunnarsson Stig Gunnarsson Lars Andersson 112 1001 0                        
      0 0 0                        
28 Henrik Falk Henrik Falk Owe Johansson 203 1327 0                        
29 Svante Johansson Svante Johansson Johan Werdelin 164 682 0                        
30 Peter Olofsson Peter Olofsson Lars Andersson 73 599 0                        
    Lars Andersson 0 0 0                        
32Lars Eriksson Lars Eriksson Owe Johansson 484,5 1724,5 0                        
33Kenny Lundby Kenny Lundby Bengt-Ove Gunnarsson 519,5 1675 0                        
34 Bert Rydell Bert Rydell Christer Wallared 916,5 1300,9 0                        
35 Patrik Kristoffersson Patrik Kristoffersson Bengt-Ove Gunnarsson 52,34 632,04 0                        
36 Bernt Henriksson Bernt Henriksson          Magnus Dragstedt 839,1 1136,58 0                        
37Drareds Jaktlag  Bengt Rosengren Johan Werdelin 656 1399 0                        
38 Christer Wallared Christer Wallared Christer Wallared 677,38 1496,26 0                        
39 Östra Derome Jakt Göran Bengtsson Christer Wallared 960 2550,7 1         1 2 153 1 67     2019-10-27_2019-11-30
40 peter Antonsson Peter Antonsson Peter Antonsson 576,73 1888,39 1         1 4 155     1 60 2019-11-16_2019-11-30
41 Göran Karlsson Göran Karlsson Peter Antonsson 248 1212 0                        
      0 0 0                        
43 Valinge Norra jaktlag Ove Svensson Peter Antonsson 612,8 1335,4 0                        
44 Sivert Semborn Valinge Sivert Semborn  Peter Antonsson 632,6 1600,7 0                        
45 Anders Gunnarsson Anders Gunnarsson Johan Werdelin 247 546 0                        
46 Robert Henriksson Robert Henriksson Magnus Dragstedt 638,5 2103 1         1 2 140         2019-10-27
47 Sven-Åke Johansson Sven-Åke Johansson Johan Werdelin 256,1 778,8 0                        
48 Ingvar Edvinsson Ingvar Edvinsson Christer Wallared 149 1341 0                        
49 Niklas Möller Niklas Möller Peter Antonsson 939,5 1276 0                        
50  Roger Andersson Roger Andersson Peter Antonsson 57 411 0                        
51 Kråkarps jaktlag  Martin karlsson Peter Antonsson 422 964 0                        
52 Alf Lind Alf Lind Johan Werdelin 130 1040 0                        
53.Åsbro Jaktlag Anders Eriksson Magnus Dragstedt 1317 2675,14 1         1 2 115     1 57 2019-11-03_2019-12-07
54.Äckregårdens Jaktlag Sigvard Svensson Bengt-Ove Gunnarsson 104 832 0                        
55.Erik Göransson Erik Göransson Johan Werdelin 233,5 1099,5 0                        
56.Stengårdshults jaktlag Lars-Erik Svensson Bengt-Ove Gunnarsson 215,3 1019,6 0                        
57.Gunnestorps Jaktlag Martin Fäxmark Peter Antonsson 329,5 1159 0                        
58.Bertil Abrahamsson Bertil Abrahamsson Christer Wallared 283,4 1401 0                        
59.Getaryggens Jaktlag Tommy Svedeberg Johan Werdelin 207,6 853,8 0                   1 51 2019-10-25
60.Biareds Jaktlag Nicklas Thörnberg Nicklas Thörnberg 1203,2 1499,8 0               1 55     2019-10-26
61.Röstorps Jaktlag Peter Georgsson Nicklas Thörnberg 681,5 1834 0                        
62.Idalas Jaktlag Per Johansson Nicklas Thörnberg 1142 2363 1 1 6 4 180               2019-10-25
63.Stuvs Jaktlag Bengt Martinsson Nicklas Thörnberg 339 697 0                        
64.Boatorps Jaktlag Erik Andersson Nicklas Thörnberg 589,6 1998,5 1 1 18 8 220           1 52 2019-10-26/29
65.Stockareds Jaktlag Anders Berntsson Nicklas Thörnberg 540,5 2072 1               2 60     2019-10-26/2020-01-12
66.Karshults Jaktlag Göran Stigsson Nicklas Thörnberg 356 887 0                 57     Vikt på kalven lag 65
67. Lia Jaktlag Morgan Leding Nicklas Thörnberg 313 1660 0                        
68.Högens Jaktlag David Johansson Nicklas Thörnberg 440 1627,4 0               1 45     2019-10-26
69.Stättared Jaktlag Lennart Andersson Nicklas Thörnberg 151 756 0                        
70.Utmaderna Ingemar Johansson Nicklas Thörnberg 63 834 0                        
SUMMA     33296 86972 10 4       4     7   5    
Tilldelade djur 5 5 10
Kvarvarande djur 2019       1       1     -2
Tjur ko/kviga kvig kalv tjur kalv
Medelvikt       181       141     51   57
Medelålder       4,25       2,50

2018 Jaktledare Kontaktperson Areal Ackumulerad  Tilldelning vuxna Tjur Taggar år vikt Ko/kviga År vikt kvig kalv Vikt kvigkalv tjur kalv Vikt tjurkalv Datum uppdatering
1. Hästhagens Jaktlag Per Bengtsson Johan Werdelin 354,5 1395,7 0                        
2 Ulvatorps/Råryds Ingvar Åkesson Bengt-Ove Gunnarsson 643 1697 0         1             Överskjutnig 2017
3 Claes-Göran Börjesson Clas-Göran Börjesson Anders Berntsson 353,5 1165 0                        
4 Bengt Rönnbom Bengt Rönnbom Niklas Thörnberg 550 1121 0                   1 39 2019-01-15
5 Leif Gustavsson Breareds jaktlag Niklas Thörnberg 1096 2192 1         1 4 204         2018-10-19
6 Glenn Johansson Glenn Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 379 401 0                        
7 Gunnar Karlsson Gunnar Karlsson Owe Johansson 471 977,5 0                        
8 Lennart Erikssson Lennart Erikssson Owe Johansson 568,2 982,4 0                        
9 Håkan Carlsson Håkan Carlsson Anders Berntsson 220 890 0                        
10 Mats Johansson Mats Johansson Owe Johansson 445,73 594,23 0                        
11 Bengt-Ove Gunnarsson Bengt-Ove Gunnarsson Bengt-Ove Gunnarsson 322,2 337,3 0                        
12 Johan Werdelin Johan Werdelin Johan Werdelin 353 366 0                        
13 Ove Martinsson Ove Martinsson Owe Johansson 348 908 0                        
14 Kajebergs Jaktlag Ingvar Edvinsson Owe Johansson 954,1 1337,9 0                        
15 Morgan Gunnarsson Morgan Gunnarsson Lars Andersson 218,7 665,5 0                   1 31 2018-12-20
16 J-Å Bartholdsson Jan-Åke Bartholdsson Anders Berntsson 1086,9 1665,8 1 1 2 3 170       1 38     2018-11-04_2018-12-29
17 Lingome Jaktlag Anders Berntsson Anders Berntsson 521 801 0                        
18 Börje Johansson Börje Johansson Anders Berntsson 454 677 0                        
19 Ambjörntorps/Sunvära Stig Nilsson Lars Andersson 1373,6 2194 1 1 4 2 155               2018-10-19
20 Sigvard Eliasson Sigvard Eliasson Anders Berntsson 1147,6 1592,7 1 1 10 4 180           1 67 2018-10-19_2019-01-20
21 Erling Brag Erling Brag Anders Berntsson 302,4 1241,4 0                        
22 Stråvalla jaktlag Lars Andersson Lars Andersson 950,7 1240,9 0                        
23 Erland Johansson Erland Johansson Lars Andersson 366 462 0                        
24 Jan-Inge Johansson Jan-Inge Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 32 506 0                        
25 Bo Dahlberg Gälling jaktlag Niklas Thörnberg 799 1598 1 1 6 4 172               2018-10-19
26.Stig Gunnarsson Stig Gunnarsson Lars Andersson 112 889 0                        
27.     0 0 0                        
28 Henrik Falk Henrik Falk Owe Johansson 203 1124 0                        
29 Svante Johansson Svante Johansson Johan Werdelin 164 518 0                   1 49 2018-12-21
30 Peter Olofsson Peter Olofsson Lars Andersson 73 526 0                        
31.     0 0 0                        
32Lars Eriksson Lars Eriksson Owe Johansson 484,5 1240 0                        
33Kenny Lundby Kenny Lundby Bengt-Ove Gunnarsson 519,5 1155,5 0                        
34 Bert Rydell Bert Rydell Christer Wallared 916,5 1975,4 1 1 4 3 162               2018-10-27
35 Patrik Kristoffersson Patrik Kristoffersson Bengt-Ove Gunnarsson 52,34 579,7 0                        
36 Bernt Henriksson Rune Svensson Christer Wallared 839,1 1888,48 1         1 3 160         2018-11-11
37Drareds Jaktlag  Bengt Rosengren Johan Werdelin 656 743 0                        
38 Christer Wallared Christer Wallared Christer Wallared 630,38 818,88 0                        
39 Östra Derome Jakt Göran Bengtsson Christer Wallared 914 1590,7 0                        
40 peter Antonsson Peter Antonsson Peter Antonsson 571,03 1311,66 0                        
41 Göran Karlsson Göran Karlsson Peter Antonsson 248 964 0                        
42.     0 0 0                        
43 Valinge Norra jaktlag Ove Svensson Peter Antonsson 657,8 722,6 0                        
44 Sivert Semborn Valinge Sivert Semborn  Peter Antonsson 632,6 968,1 0                        
45 Anders Gunnarsson Anders Gunnarsson Johan Werdelin 247 299 0                        
46 Robert Henriksson Bernt Henriksson Anders Berntsson 644,5 1464,5 0                        
47 Sven-Åke Johansson Sven-Åke Johansson Johan Werdelin 256,1 522,7 0                        
48 Ingvar Edvinsson Ingvar Edvinsson Christer Wallared 149 1192 0                        
49 Niklas Möller Niklas Möller Peter Antonsson 861 1927,5 1                        
50  Roger Andersson Roger Anderssom Niklas Möller 57 354 0                        
51 Kråkarps jaktlag  Jan-Evert karlsson  Peter Antonsson 422 542 0                        
52.Kaj Lindström Kaj Lindström Niklas Möller 130 910 0                        
53.Åsbro Jaktlag Anders Eriksson Anders Berntsson 1317 1358,14 0                        
54.Äckregårdens Jaktlag Sigvard Svensson Bengt-Ove Gunnarsson 104 728 0                        
55.Erik Göransson Erik Göransson Johan Werdelin 239 866 0               1 62     2018-10-27
56.Stengårdshults jaktlag Lars-Erik Svensson Bengt-Ove Gunnarsson 215,3 804,3 0                        
57.Gunnestorps Jaktlag Martin Fäxmark Peter Antonsson 329,5 829,5 0                        
58.Bertil Abrahamsson Bertil Abrahamsson Christer Wallared 283,4 1117,6 0                        
59.Getaryggens Jaktlag Tommy Svedberg Johan Werdelin 207,6 646,2 0                        
60.Biareds Jaktlag Niklas Thörnberg Niklas Thörnberg 1159,2 1887,6 1 1 6 4 187               2018-11-03
61.Röstorps Jaktlag Bert-Olof Olsson Niklas Thörnberg 681,5 1152,5 0                   1 53 2019-01-05
62.Idalas Jaktlag Per Johansson Niklas Thörnberg 1142 1221 0                   1 45 2018-12-15
63.Stuvs Jaktlag Bengt Martinsson Niklas Thörnberg 339 358 0                        
64.Boatorps Jaktlag Anders Jonsåker Niklas Thörnberg 589,6 1408,9 0                        
65.Stockareds Jaktlag Anders Berntsson Niklas Thörnberg 540,5 1531,5 0                        
66.Karshults Jaktlag Göran Stigsson Niklas Thörnberg 356 531 0                        
67. Lia Jaktlag Morgan Leding Niklas Thörnberg 313 1347 0                        
68.Högens Jaktlag David Johansson Niklas Thörnberg 440 1187,4 0                   1 60 2019-01-05.
69.Stättared Jaktlag Lennart Andersson Niklas Thörnberg 151 605 0                        
70.Utmaderna Ingemar Johansson Niklas Thörnberg 63 771 0                        
SUMMA     33221 69587 9 6       3     2   7    
Tilldelade djur 6 4 10
Kvarvarande djur 2017       0       1     1
Tjur ko/kviga kvig kalv tjur kalv
Medelvikt       171       121     50   49
Medelålder       3,33       2,33
Jaktlag 2017 Jaktledare Kontaktperson Areal Tilldelning vuxna Tjur Taggar år vikt Ko/kviga År vikt kvig kalv Vikt kviga tjur kalv Vikt tjur Arealavgift Fällavgift Datum uppdatering
01 Hästhagen, Derome Per Bengtsson Johan Werdelin 354,5 0                            
02 Ulvatorps/Råryds, Veddige Ingvar Åkesson Bengt-Ove Gunnarsson 643 0         1 4 170 1 46         2017-10-28, felskjutning
03 Holmakärr Clas-Göran Börjesson Jan-Åke Bartholdsson 281,5 0                            
04 Källsmossen Bengt Rönnbom Niklas Thörnberg 550 0                   1 67     2017-10-31
05 Järlöv, Veddige Karl-Anders Dalenbäck Bengt-Ove Gunnarsson 0 0                            
06 Ekedal, Veddige Glenn Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 379 1 1 2 1 115                   2017-10-21
07 Sandlid, Björkhult Gunnar Karlsson Owe Johansson 471 0                            
08 Kvarnome Lennart Erikssson Owe Johansson 568,2 1 1 4 3 165                   2017-10-21
09 Sprängskulla, Veddige Håkan Carlsson Jan-Åke Bartholdsson 220 0                            
10 Hjörne, Veddige Mats Johansson Owe Johansson 447 1         1 2 175             2017-10-21
11 Vallby, Veddige Bengt-Ove Gunnarsson Bengt-Ove Gunnarsson 383,7 1 1 2 1 120                   2017-10-21
12 Istorp Johan Werdelin Johan Werdelin 402 1         1 3 155             2017-10-21
13 Syllinge, Veddige Ove Martinsson Owe Johansson 348 0                            
14 Kajeberg, Veddige Ingvar Edvinsson Owe Johansson 954,1 1 1 4 2 150                   2017-10-20
15 Veddige Morgan Gunnarsson Lars Andersson 218,7 0                   1 58     2017-10-28
16 Källstorps & Norvära Jan-Åke Bartholdsson Jan-Åke Bartholdsson 1085,9 1         1 4 180     1 65     2017-10-21
17 Lingome, Väröbacka Anders Berntsson Jan-Åke Bartholdsson 521 1         1 2 120             2017-11-26
18 Väröbacka Börje Johansson Jan-Åke Bartholdsson 414 1                            
19 Ambjörntorp/Sunvära Stig Nilsson Lars Andersson 1390,4 1 1 6 3 185       1 50         2017-10-20_12-03
20 Sunvära Per-Olof Abrahamsson Jan-Åke Bartholdsson 1159,5 1 1 2 2 140                   2017-10-21
21 Ambjörntorp, Väröbacka Erling Brag Jan-Åke Bartholdsson 289 0                            
22 Stråvalla Lars Andersson Lars Andersson 950,7 1         1 4 129 1 38         2017-10-29_11-26
23 Stocken Erland Johansson Lars Andersson 366 1         1 5 173 1 72         2017-12-12
24 Väröbacka Jan-Inge Johansson Bengt-Ove Gunnarsson 50 0                            
25 Ekeberg, Väröbacka Benny Thuresson Lars Andersson 0 0                            
26 By, Stråvalla Stig Gunnarsson Lars Andersson 112 0                            
27       0 0                            
28 Jonsjö Henrik Falk Owe Johansson 203 0                            
29 Grimmared Svante Johansson Johan Werdelin 164 0               1 55         2017-12-30
30 Hulegården, Stråvalla Peter Olofsson Lars Andersson 73 0                            
31       0 0                            
32 Vagnabäck Lars Eriksson Owe Johansson 484,5 0         1 2 135             2017-10-28, felskjutning
33 Sällstorp Kenny Lundby Bengt-Ove Gunnarsson 519,5 0                            
34 Västra Derome Bert Rydell Christer Wallared 964,9 0               1 65         2017-11-03
35 Råryd Patrik Kristoffersson Bengt-Ove Gunnarsson 52,34 0                   1 55     2017-12-03
36 Torpa Rune Svensson Christer Wallared 837,63 0                            
37 Drared Bengt Rosengren Johan Werdelin 656 1         1 4 170     1 55     2017-10-22
38 Stamnared Christer Wallared Christer Wallared 630,3 1 1 2 4 195       1 52         2017-10-20/2018-01-15
39 Östra Derome Göran Bengtsson Christer Wallared 970,5 1         1 5 179             2017-10-21
40 Valinge (Kulla) Peter Antonsson Peter Antonsson 571,03 0                   1 65     2017-12-30
41 Valinge Göran Karlsson Peter Antonsson 248 0                            
42 Buared, Åskloster Ingmar Stenberg Niklas Möller 0 0                            
43 Valinge Norra Ove Svensson Peter Antonsson 703,6 1 1 4 3 204                   2017-10-21
44 Valinge Sivert Semborn  Peter Antonsson 622,3 1 1 10 5 227                   2017-10-27
45 Grimmared Anders Gunnarsson Johan Werdelin 247 1                   1 42     byte vuxen-kalv 2018-01-28
46 Östra Derome Bernt Henriksson Jan-Åke Bartholdsson 615,5 0                            
47 Grimmared Sven-Åke Johansson Johan Werdelin 256,1 0                   1 47      
48 Grimmared Ingvar Edvinsson Christer Wallared 149 0                            
49 Berg Niklas Möller Peter Antonsson 777,5 0                            
50 Derome Roger Anderssom Niklas Möller 57 0                            
51 Kråkarp Jan-Evert karlsson  Peter Antonsson 422 1         1 1 110             2017-10-28
52 Svenstorp Kaj Lindström Niklas Möller 130 0                            
53 Åsbro Anders Eriksson Jan-Åke Bartholdsson 1257 2 2 4+4 6 352                   2017-10-23 Ålder 2+4 vikt 157+195
54 Äckregården Sigvard Svensson Bengt-Ove Gunnarsson 104 0                            
55 Grimmared Erik Göransson Johan Werdelin 239 0                            
56 Stengårdshult Lars-Erik Svensson Bengt-Ove Gunnarsson 215,3 0                            
57 Gunnestorp Martin Fäxmark Peter Antonsson 329,5 0                            
58 Björkhem, Grimmared Bertil Abrahamsson Christer Wallared 283,4 0                            
59 Getaryggen Tommy Svedberg Johan Werdelin 207,6 0                            
60 Biared Niklas Thörnberg Niklas Thörnberg 1159,2 1 1 11 7 245       1 44         2017-10-21_26
61 Röstorp Bert-Olof Olsson Niklas Thörnberg 686 1 1 8 3 217                   2017-10-21
62 Idala Per Johansson Niklas Thörnberg 1142 1               1 50